O nas

60纬度

布鲁克公司zawdzizhacza swoje istnienie profesorowi Güntherowi Laukienowi, który jujecw latach 50。XX wieku zauwayywarsaw potrzebę wprowadzenia do uzytku spektrometrów impulse sowych。W 1960 roku教授Laukien postanowi华沙扎斯波科维奇tę potrzebę zakzakadajh3c W卡尔斯鲁厄firmę布鲁克物理- ag。Od tamtej pory firma Bruker opracowuje przeomowe rozwiwizania analityczne。

Początki

Początki

Günther劳金教授
 • Firma Bruker zawdzizhecza swoje istnienie Güntherowi Laukienowi, profesorowi fizyki eksperymentalnej na uniwersytecie w卡尔斯鲁厄,który zaoloyyova ją w 1960 r。
 • 美国Pierwsze体系的化学分析
 • Poznanie mozliwoitzi NMR i potrzeba opracowania spektrometru impulse sowego
 • 扎尤涅尼公司1960年。

skoubd nazwa Bruker?

 • W czasie, gdy powstawaova firma Bruker,教授大学综合技术W Niemczech nie mogli komercjalizowak swich badaeni jednoczetnie prowadzik dziaalnotzci dydaktycznej。
 • Dlatego nazwiska教授,Laukiena jako zaozynciela nie mobna byoo przyjagiovic。Wtedy raczkujcej firmie swojego nazwiska uzyzywarsaw jej współzałożyciel - Emil Bruker博士。

60条。XX wieku

zaoloenie Bruker-Physik AG

Pierwszy zakeucad Bruker Physik AG przy Hardtstraße w niemieckim Karlsruhe。
 • Firma Bruker Physik-AG powstaska 7 wrzekina 1960 r。
 • miiekocika się na tyzyach domu mieszkalnego w卡尔斯鲁厄
 • Opracowanie pierwszych spektrometrów NMR rozpoczzhezo się od produkcji magnesów laboratoryjnych i zasilaczy
 • Pierwsza siedziba firmy Bruker szybko staska się zbyt ciasna
 • Przeprowadzka do rheinsteen

Trüb Täuber i Bruker w Szwajcarii

1962年:实验室核磁共振i光谱仪KIS1
 • 1960 - Trüb Täuber opracowuje系统核磁共振w Zurychu
 • Bliska współpraca z ETH
 • Pierwszy光谱测定仪NMR (KIS) dziawoajhcicy na czczstotliwovacci 25mhz z wykorzystaniem magnesu trwaegego
 • Wprowadzenie KIS 2 na potrzeby spektroskopii o wysokiej rozdzielczoievi (90 MHz)

Wspołpraca Bruker-Spectrospin

1967: HFX 90 - pierwszy w ca约维奇tranzystorowy系统NMR z trzema niezalebnymi kanawami
 • Powstanie Spectrospin AG umozliwizo bliską współpracę z firmą Bruker
 • Wprowadzenie HFX 90 - pierwszego w cayorkich tranzystorowego urzenzdzenia NMR
 • Pierwszy spektrometr oferujagicy trzy niezaleene kanazyy do detekcji, odsprziligania i kompensacji zaburzegdzewnitztrznych zalevnych od czasu(“锁”)
 • molliwe stazo się prowadzenie eksperymentów
 • Eksperymenty trudne do przeprowadzenia wczekjenniej stayy się badaniami rutynowymi

Rozwój w Ameryce Północnej

1968年:Pierwszy HFX 90 dla Stanów Zjednoczonych(耶鲁大学)zaadadowany do Boeinga 707
 • 1968 - firma Bruker rozpoczyna dostawy systemów do Ameryki(耶鲁大学)
 • 系统byyy dostarczane drogą lotniczą
 • W celu zaspokojenia rosncego popytu na te system W USA, firma Bruker otwiera swoje pierwsze amerykazynskie biuro W Elmsford W stanie Nowy Jork

Aparat NMR z transformacją傅里叶拉(FT)

1971: WH 90 - pierwszy光谱计核磁共振wywitzcznie z FT
 • 1964年-巴达尼亚纳德transformacją Fouriera doprowadzio do znacznego wzrostu czujoovic
 • 1969 - Pierwszy na wiwiecie spektrometr FT-NMR umoitzliwiajagicy odsprzzhaganie szerokopasmowe protonów
 • Sensacyjne wyniki, wienzcznie z rewolucyjnymi widmami 13C
1969: Jedne z pierwszych widm 13C FT. Czas pomiaru skrócony做200秒

70条。XX wieku

Globalna grupa kapitawowa布鲁克集团

1975年:范毅任中国总理
 • Potrzeba rozzerzenia zasieygu dziaalnoczich na caeywiat, by斯塔克się kluczowym uczestnikiem rynku przyrządów analitycznych
 • Na poczutku lat70。XX wieku tworzenie biur sprzedayy w caeej欧洲馅饼,w tym w Wielkiej Brytanii i we wwooszech
 • 1969年的今天,纳粹德国
 • 1972年,澳大利亚ekspansja na terenie
 • 1975年,Dotarcie do Chin i udany wystemp na wystawie w Pekinie

傅立叶变换红外光谱

1974: IFS 110, pierwszy spektrometer FT-IR firm my Bruker
 • Opracowanie nowych spektrometrów podczerwieni w latach 70。XX wieku
 • 1974 - IFS 110 daje poczolitek odnoszszcej duvu sukcesy linii produktów
 • zazhenenie pionu Bruker Optics
 • 布鲁克光学的eruje dziovic pełną gamę produktów zzakresu spektroskopii wibracyjnej

Obrazowanie rezonansu magnetycznego

1983: Jeden z pierwszych aparatów do rezonansu magnetycznego caego ciaesa z magnesem z cewką z rdzeniem powietrznym
 • Zdobycze technologii NMR umożliwiają rozwój technologii MRI
 • Koniec拉特70。XX wieku -系统tomografii do zastosowaska klinicznych i przedklinicznych umoliwiwiy powstanie aparatów MRI caego ciaaya do zastosowaska klinicznych
 • wiutksza uwaga powiwieccona systemom do zastosowaska przedklinicznych
 • Bruker BioSpin MRI jest dzizhezliderem rynku w tym obszarze

80条。XX wieku

Spektrometria马斯

1980: MM1 - pierwszy机动系统检测
 • 1980 - firma Bruker zakwada“布鲁克-弗兰岑分析”
 • Dodanie kwadropolowych spektrometrów masowych do oferty firmy Bruker
 • dziowki dogzynzynbnej znajomowici rezonansu magnetycznego i technologii magnesów nadprzewodzibcych firma Bruker z powodzeniem opracowaska nowy typ spektrometrów masowych
 • 1982年Pierwsza instalacja systemów spektrometrów masowych FT-ICR
 • 1990年-扎约泽涅·布鲁克萨克森州兹siedzibą利普斯库,扎伊穆杰瓦切伊się spektrometrią鲁奇利沃茨jonów

90条。XX wieku

Technologie rentgenowskie

D8 ADVANCE - nowa generacja rentgenowskich dyfraktometrów prozkowych wprowadzona na rynek w 1997 r。
 • 1997年,Bruker przejmuje pion urzizdzegdrentgenowskich公司西门子股份公司
 • zakkavady produkcyjne w Karlsruhe i Madison w stanie Wisconsin
 • rozzerzenie oferty technology icznej w wyniku przejecilia spółek, których oferta dopezynia ofertę firmy Bruker
 • dzitroli Bruker AXS jest globalnym liderem rynku i technologii badagern materiaowych oraz przyrządów do kontroli jakowitz w zakresie分析elementarnej i分析struktur krystalicznych

Pierwsza dekada XXI wieku

Technologie nadprzewodnikowe

Powstanie Bruker Energy & Supercon Technologies z siedzibą w Hanau
 • 德鲁特nadprzewodzibcy kluczowym元素kilku linii产品
 • 2002 - przejzycie Vacuumshmelze z siedzibą w Hanau
 • 2008年-普塞雅基西ACCEL
 • Powstanie Bruker Energy and Supercon Technologies (BEST)
 • 最好的笑话wiodzhecym producentem i autorem szerokiej gamy wysokowydajnych produktów i urzitzdzezynwykorzystujjccych drut nadprzewodzzhecy

现在布鲁克公司

Bruker Corporation z siedzibą w Billerica w stanie马萨诸塞州,美国
 • 2000 - Reorganizacja w celu sprostania potrzebom współczesnych rynków
 • 2001 -布鲁克Daltonics jako pierwsza notowana na NASDAQ, w jej kroki wkrótce pójdzie布鲁克AXS
 • 布鲁克光学
 • 2008 - Fuzja wszystkich jednostek korporacyjnych Bruker zostaska zakozynczona。wzyzyczono do nich również Bruker BioSpin, pion zajmujjccy się rezonansem magnetycznym, od którego wszystko się zaczzyzico

Firma Bruker dziovic

Firma Bruker dziovic

 • 动态字符dziayachn坚实的bzydzie letalau podstaw wielu kolejnych innowacyjnych rozwiz匈牙利
 • Dalszy, pozytywny rozwój zapewni kadra ponad 6500 zmotywowanych i rzetelnych pracowników, a takeze kontynuacja doskonaych stosunków z klientami

Przyszłość

Przyszłość

 • Firma Bruker caeyczas korzysta z szerokiego asortymentu produktów i rozwizyzanza, szerokiej bazy zainstalowanych systemów cieszzhec się doskonałą opinią wśród klientów。
 • Idealne warunki do opracowania innowacyjnych rozwizhez匈牙利,bzydzhecych odpowiedzią na analityczne pytania dnia jutrzejszego。