O nas

Nasza grupa kapitawowa

Nasza firma jest autorem, producentem i dystrybutorem wysokosprawnych przyrządów naukowych oraz rozwizyzyzzazynanalitycznych i diagnostycznych, które umożliwiają naszym klientom badanie form zycia i materiałów na poziomie mikroskopowym, czzhesteczkowym i komórkowym。

Ogólne informacje o firmie Bruker

7.500 +
pracownikow
1200
pracownikow badawczo-rozwojowych
14
najwakbniejszych zakładów produckcyjnych
ponad 4000
zgoszonych I zarejestrowanych patentów

Nasza dział阿诺ść

Nasza firma jest autorem, producentem i dystrybutorem wysokosprawnych przyrządów naukowych oraz rozwizyzyzzazynanalitycznych i diagnostycznych, które umożliwiają naszym klientom badanie form zycia i materiałów na poziomie mikroskopowym, czzhesteczkowym i komórkowym。Wiele z naszych produktów stosowanych jest do wykrywania, pomiaru i wizualizacji charakterystyk strukturalnych próbek materiałów chemicznych, biologicznych i przemysowych。

Nasze produckty i rozwiwizania odpowiadają na szybko ewoluujesce potrzeby zróżnicowanego grona klientów w obszarze badazenw ramach nauk o yciu, farmakologii,生物技术,rynków stosowanych,生物技术komórkowej, badazenklinicznych,微生物生物学,体外诊断,纳米技术i materiaiznawstwa。

Do oferowanych przez nas平台technologicznych należą rezonans magnetyczny, spektrometria mas, chroografia gazowa i cieczowa, spektrometria mas z potrójnym kwadrupolem, technologie rentgenowskie, optyczna spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem, mikroskopia sirov atomowych, metrologia optyczna i dotykowa oraz spektroskopia molekularna w podczerwieni oraz spektroskopia ramanowska。

Nasza oferta produktowa obejmuje takeze rozwiagizania do testów stosowanych w mikrobiologii diagnostyce chorób zakakovnych, do których nalevy na przykwad Nasza platforma do bzyyskawicznej identyfikacji patogenów MALDI生物鉴定器oraz powizhezzzzane z nią zestawy testów, paski睾酮DNA czy te耶扎扎estawy do reakcji aakovchowej polimerazy (PCR) do zastosowaologiw diagnostyce niektórych chorób zakakovnych。Tworzymy, produkujmy i prowadzimy dystrybucję szerokiej gamy terenowych systemów analitycznych na potrzeby wykrywania broni chemicznej, biologicznej, jdrowej oraz materiałów wybuchowych (CBRNE)。

Ponadto opracowujemy, produkujemy i wprowadadzamy na rynek niskotemperatuurowe materiaeyy urzizdzenia nadprzewodzice parte przede wszystkim na metalicznych nadprzewodnikach niskotemperaturowych。Siedziba naszej firmy mieievci się w Billerica w stanie马萨诸塞州w美国。在欧洲,Ameryce Północnej i Azji poludniowo - wschodniej, a nasze biura sprzedawy rozsiane są po caeym ecie。

Segmenty dział阿诺ści

波西达米cztery节operacyjne。年代ąBruker BioSpin集团布鲁克CALID集团布鲁克科学仪器(BSI)纳米段orazBruker Energy & Supercon Technologies (BEST).段ujmowane w naszych sprawozdaniach到BSI生命科学BSI纳米oraz最好的.做celów斯帕瓦茨达尼亚finansowych grupy Bruker BioSpin oraz Bruker CALID po华沙区są jako段na potrzeby斯帕瓦茨达尼亚BSI生命科学,poniewa耶扎posiadają one zblizone cechy ekonomiczne, procyproduckcyjne, oferty usugowe, typy i rodzaje klientów, sposoby dystrybucji i rodowiska regulacyjne。

在我们的四个业务部门,Bruker BioSpin集团,Bruker CALID集团,Bruker科学仪器(BSI)纳米和Bruker能源与Supercon技术(EST),我们拥有广泛的产品和技术平台,可以支持几乎任何应用。我们的技术包括磁共振、质谱、气相色谱和液相色谱、三重四极杆质谱、x射线、火花光学发射光谱、原子力显微镜、触控笔和光学计量学、荧光光学显微镜、红外和拉曼分子光谱。雷竞技怎么下载

Bruker BioSpin集团

Bruker BioSpin集团设计、制造和销售基于磁共振技术的仪器,包括我们世界一流的核磁共振(NMR)和电子顺磁共振(EPR)光谱仪。该集团还使用磁共振成像(MRI)、正电子发射断层扫描(PET)、单光子发射计算机断层扫描(SPECT)、计算机断层扫描(CT)和磁粒子成像(MPI)技术创建领先的单模态和多模态临床前成像系统。

Bruker BioSpin的学术和政府研究,工业和制药客户受益于NMR的独特能力,以确定特定分子的结构,动力学和功能。它在结构蛋白质组学、药物发现、制药和生物技术研究和生产以及食品和材料科学领域有特殊的应用。雷竞技网页版

让MR更具相关性

布鲁克CALID集团

我们的Bruker CALID集团由Bruker Daltonics和Bruker光学部门组成。

Bruker Daltonics主要设计、制造和销售先进的质谱(MS)仪器,如基质辅助激光解吸电离飞行时间(MALDI-TOF)、离子阱质谱(ITMS)、磁共振质谱(MRMS)和液相色谱(LC)-MS。这些技术可以集成到现有和新兴的生命科学、化学和应用市场的分析工作流程中。

凭借业界领先的MALDI-TOF技术,Bruker Daltonics为客户提供微生物学和传染病诊断的分子诊断解决方案,帮助微生物学家解决人类和兽医临床诊断和食品微生物学环境中最具挑战性的生物体。雷竞技怎么下载

布鲁克光学制造和销售基于红外(IR)和拉曼分子光谱技术的研究、分析和过程分析仪器和解决方案,包括傅里叶变换(FT-IR)和近红外(NIR)。雷竞技怎么下载这些产品被工业、政府和学术界的客户用于广泛的应用和解决方案,用于分析、质量控制和过程分析应用。

Bruker Energy & Supercon Technologies (EST)

Bruker Energy and Supercon Technologies (Bruker EST)是生产超导导线的世界领先者。

50多年来,我们的高性能超导体满足了全球医疗保健、学术和工业组织的需求,帮助推动了临床和制药领域的新发现,包括磁共振成像(MRI)扫描、先进材料科学和可持续能源的突破性技术。雷竞技网页版
我们的超导导线的电流可达传统铜线的100倍,从而实现了核磁共振(NMR)等技术的进步,其性能要求极高的稳定性和低能耗。

在布鲁克悠久的创新技术传承的支持下,我们对研发的高度重视,加强了我们的产品组合,以支持我们的客户推动技术的边界,为先进研究应用的新可能性铺平道路。

遇见Bruker EST

布鲁克科学仪器(BSI)纳米段

我们的BSI纳米部门包括Bruker AXS, Bruker纳米分析,Bruker纳米表面和测量,荧光显微镜和冠层部门。它为学术和政府机构、生命科学、材料和应用行业的客户提供了确定物质特征和可视化分子结构的工具。雷竞技网页版

Bruker AXS设计、制造和销售先进的x射线仪器,包括基于x射线荧光光谱(XRF)、x射线衍射(XRD)和x射线微计算机断层扫描(μCT)的产品组合,以及火花光学发射光谱系统(S-OES)。

Bruker Nano Analytics制造和销售用于电子显微镜的分析工具,包括能量色散x射线光谱仪(EDS),电子背散射衍射系统(EBSD)和μCT附件,以及移动和台式微x射线荧光(μXRF),全反射x射线荧光光谱仪(TXRF)和手持,便携式和移动x射线荧光(HMP-XRF)光谱仪。

布鲁克纳米表面和计量解决方案包括原子力显微镜仪器(AFM)和非接触式纳米分辨率溶液形貌,通过白光干涉测量法和笔尖轮廓测量法。此外,该部门还生产和销售用于半导体工艺控制的自动x射线测量、自动AFM缺陷检测和掩模修复和清洗设备。

荧光显微镜提供先进的光学荧光显微镜仪器,具有多光子,多点扫描共聚焦3D超分辨率,光片形态,用于生命科学应用研究。