Kariera

Nasza kultura

innowacyjnoovic i etyczna postawa。Wspieranie odkryic naukowych, które zmieniają zezena lepsze na cayymwiecie。

Nasi pracownicy kształtują naszą kulturę

dzizyki naszym pracownikom w firmie Bruker panuje kultura innowacyjnovacci。stworzyliemmy tu rorodowisko, w którym kwitnie kreatywnomich。Chcemy otwierick drzwi nowym pomysomom。切西·特耶扎罗瓦克drogę przyszyim odkryciom naukowym。

Równe szanse, inkluzywnotzich i indywidualna odpowiedzialnotzich leżą u podstaw naszej dziaalnotzci, budujh3c trwałą wartotzich dla naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy。

Nasze zaawansowane przyrzwessdy analityczne napędzają badania naukowe w dziedzinie chorób, kwestii dotyczzycych涅瓦斯卡naturalnego, a takeze poprawiają jakokovic zyncia spozyecznowicci na caeym tsewiecie。

拉齐姆·特沃泽米lepszą普日舍维奇。

+ 7500
Pracowników na caym维也纳
90
zakładów欧洲派,Ameryce, Azji i Oceanii
60
lat innowacyjności


多元化是现实,包容是我们的选择

在布鲁克,我们选择庆祝我们员工的多样性。正是这种多样性激发了创造力,支持和推动了我们的创新精神。

我们致力于创造一种有归属感的文化,将来自不同背景的人聚集在一起,每个人都有自己不同的经历和独特的观点。我们相信,多样性和包容性为我们打开了新的思维方式,有助于我们更好地理解彼此和我们所服务的世界。


提供可持续价值

布鲁克文化是诚信、尊重和信任的文化。我们充满活力的环境为我们多元化的团队提供了发挥最大潜力的机会,创造了一种新思想成长的文化,促进了布鲁克以创新而闻名。

机会平等、包容和个人责任是我们经营的核心,为客户、员工和股东创造可持续的价值。我们为能在保护地球的未来方面发挥自己的作用而感到自豪。

布杜杰米trwałą瓦托维奇

Wyznacznikami文化事务所布鲁克są etyczna postawa, szacunek i zaufanie。纳泽动力涅罗多夫斯科大泽泽科纳泽戈różnorodnego泽斯波乌szansę,由realizowaic ich peen potencjaova, tworzizc kulturę, w której pączkują nowe pomysysy, bzydzhece paliwem innowacyjnowicci, z której syynie firma Bruker。

Równe szanse, inkluzywnotzich i indywidualna odpowiedzialnotzich leżą u podstaw naszej dziaalnotzci, budujh3c trwałą wartotzich dla naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy。jestekmy dumni, ze jestekmy częścią wysiłków na rzecz ochrony przyszyorkci naszej planety。