Informacja na temat plików cookie

W niniejszej informacji wyjakjniamy, W jaki sposób Bruker Corporation(“Bruker”)oraz spółki z jej grupy kapitaolowej (zwane dalej wagicznie“Bruker”)wykorzystują pliki cookie i zblioone technologie do rozpoznawania odwiedzajagicych naszą witrynę www.videcame.com oraz jej strony wewnzhetrzne(“网站”)。wyjaniamy tutaj, czym są te technologie, dlaczego je stosujemy, a takejakie są Twoje prawa w zakresie kontroli naszego korzystania z nich。Ogólne informacje dotyczzhece prywatnowicci, w tym Twoich虾jako osoby, której dane dotyczą, znajdziesz w naszej信息,o ochronie prywatnovaci na naszej stronie internet

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie Pliki z danymi umieszczane na Twoim komputerze lub urzidszeniu mobilnym, gdy odwiedzasz naszą witrynę。瓦契契西勒·维特里恩·特涅维奇·斯泽罗科·涅奇korzystają,德济耶基·茨穆奇·维特里尼działają,吕布·działają维达涅伊,特涅茨克·普热卡齐瓦奇·维特里奇raportów。

Pliki cookie ustawiane przez wyachciciela witryny (w tym przypadku firmę Bruker) nazywane są“plikami cookie usudgodawcy”。Pliki饼干ustawiane przez osoby inne ni耶茨沃雅克西el witryny nazywane są“zewnichtrznymi plikami饼干”。zewnwurtrzne pliki cookie umożliwiają dziayanie funkcji oferowanych przez podmioty zewnwurtrzne w witrynie lub za jej porenrednictwem (np。Reklamy, trewici interaktywne I analityka)。Podmioty, które ustawiają te pliki mogą rozpoznaic Twój komputer wtedy, gdy odwiedzasz daną witrynę, lecz takoze wtedy, gdy odwiedzasz okreklone inne witryny。

Dlaczego wykorzystujmy pliki曲奇?

Cookie-Liste

Ein Cookie ist Ein kleines Datenpaket (Textdatei), as Ihr Browser auf Anweisung einer besuchten Website auf Ihrem Gerät speichert,嗯sich Informationen über Sie zu " merken ", wie etwa Ihre spracheinellungen oder Anmeldeinformationen。Diese Cookies werden von ungesetzt und als erstanbiette -Cookies bezeichnet。Wir verwenden auch drittanbiette - cookies, welche von einer anderen Domäne als die der von Ihnen besuchten网站stammen。Wie verwenden diese Cookies zur Unterstützung unserer Werbe- und Marketingmaßnahmen。inbesondere verwenden wir Cookies和andere Tracker-Technologien für die folgenden Zwecke:

Funktionelle饼干

Mit diesel Cookies ist die网站在德国,erweiterte Funktionalität und Personalisierung bereitzustellen。Sie können von unoder von Drittanbietern gesetzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten verwenden。你的小甜饼,我的小甜饼möglicherweise我的小甜饼。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Leistungs-Cookies

Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche and Verkehrsquellen zu zählen, damit wir die Leistung unserer网站messen und verbessern können。您unterstützen在世界上最伟大的地方,在世界上最伟大的地方,在世界上最伟大的地方,在世界上最伟大的地方Alle von diesen Cookies erfasten信息werden aggregiert und信德deshalb匿名。Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, können wir nicht wissen, wann Sie unsere Website besucht haben。

??????????????????????????????????

Cookies für Marketingzwecke

Diese Cookies können über unsere网站von unseren Werbepartnern gesetzt werden。Sie können von diesen Unternehmen verwendet werden,嗯,ein概况Ihrer Interessen zu erstellen和Ihnen相关Anzeigen auf anderen网站zu zeigen。您的浏览器地址,地址地址,地址地址,地址地址,地址地址Internet-Geräts。我爱你,我爱你,我爱你。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

脱寝具饼干

Diese Cookies sind zur Funktion der网站erforderlich und können在Ihren Systemen niht deaktiviert werden。在der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen。Sie können Ihren Browser so instellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden。Einige Bereiche der网站funktionieren dann aber niht。Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

A co z ininymi technologiami苏扎瓦奇米do tledzenia, np。网络信标?

Pliki cookie to niejedyny sposób na rozpoznanie lub monitorowanie odwiedzajagicych witrynę internetową。莫泽米·捷耶耶扎塞姆·科兹斯塔克和技术技术,np。sygnałow nawigacyjnych。Są到maeze pliki graficzne zawierajenzce niepowtarzalny identityfikator, który informuje nas o odwiedzinach w naszych serwisach lub o otwarciu przeszanego przez nas e-maila。Pozwala nam to na przykwad monitorowaic schematy poruszania się użytkowników mieshidzy stronami naszej witryny, dostarczaki pliki cookie lub komunikowaic się z nimi oraz dowiedzieic się, czy dotareyzich strony z reklamy online wywietlanej w witrynie pomiootu zewnlutznego, i tym samym usprawniich dziayananie naszej witryny oraz mierzyic powodzenie kampanii marketingowych z ujyciem e-maili。W wielu przypadkach do poprawnego dziaania technologie te wymagają plików cookie, a wiecc odmowa przyjmowania plików cookie negatywnie wpzyynie na ich funkchjonowanie。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Jak czczesto aktualizujemy niniejszą Informację o plikach cookie?

Niniejsza Informacja o plikach cookie podlega okresowym uaktualnieniom w odpowiedzi na zmiany w sposobach korzystania przez nas z tych plików lub z innych przyczyn自然operacyjnej,对虾lub regulacyjnej。Prosimy o regularne zaglagidanie na stronę z Informacją o plikach cookie, gdzie zawsze znajdują się aktualne informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie i zblizynonych technologii。

数据u góry niniejszej Informacji jest datą ostatniej aktualizacji。

Gdzie mogę uzyskaic dodatkowe informacje?

Dodatkowe pytania o wykorzystywaniu przez nas plików cookie lub innych technologii mobna zgvaszac e-mailem na nasz adres info@bruker.com。